genesa.ro TERMENI ȘI CONDIȚII ALE SITE-ULUI WEB

I DEFINIȚII

 1. Părțile la contractele de furnizare de servicii electronice sunt: Restaurantul Partener și Clientul, care îndeplinește comanda în Restaurantul Partener ales de el.
 2. Restaurant partener - GENESSA DUM SRL, Str. ZOLTAN FRANYÓ, Nr. 17, CAMERA 3, 307160 Timis, RO, număr ID fiscal (NIP): RO30894590, Agent comercial sub forma de Restaumatic SRL cu sediul în municipiul Oradea, pe strada Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, numărul 32, Județul Bihor, număr de identificare fiscală (CUI): 42353377 acționează în numele și în contul Restaurantului Partener și este autorizat să primească declarații de voință, să accepte beneficii și să încheie contracte în numele Restaurantului Partener și în contul acestuia, ca parte a sistemului IT pentru gestionarea comenzilor gastronomice care apar sub numele Skubacz.pl și/sau Restaumatic.com.
 3. Client - o persoană fizică, (inclusiv un consumator) care are 18 ani și are capacitate juridică deplină sau o persoană juridică sau o unitate organizațională cu capacitate juridică. Clientul poate fi o persoană fizică cu vârsta de 13 ani, dar sub vârsta sub 18 ani, în măsura în care poate dobândi drepturi și își poate asuma obligații în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în general, adică în chestiuni minore de zi cu zi, care plasează o comandă prin intermediul site-ului Restaurantului Partener.
 4. Utilizator - o persoană fizică cu capacitate juridică cel puțin limitată, o persoană juridică sau o entitate cu capacitate juridică, care utilizează sistemul INFORMATIC (IT).
 5. Agent - Restaumatic SRL cu sediul în municipiul Oradea, pe strada Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, numărul 32, Județul Bihor, număr de identificare fiscală (CUI): 42353377, care este și furnizorul sistemului INFORMATIC (IT), care funcționează sub numele Skubacz.pl și/sau Restaumatic.com, acționând numai în numele și în contul Restaurantului Partener.
 6. Sistem INFORMATIC (IT) - software utilizat de Restaurantul Partener, prin care Clientul poate comanda produsele și serviciile oferite de Restaurantul Partener, sub numele Skubacz.pl și/sau Restaumatic.com. Această noțiune include site-ul web, fila Meniu Activ, serviciul de chelner QR și aplicația mobilă, prin care Clientul poate plasa comenzi.
 7. Comandă - o acțiune legală, efectuată prin intermediul sistemului INFORMATIC, în timpul căreia Clientul își exprimă voința de a achiziționa produsele și serviciile comandate, în conformitate cu descrierea și prețul acestora.
 8. Plată – actul de plată a prețului pentru comandă în metoda aleasă, specificată în regulament, la plasarea comenzii.
 9. Administrator date personale - Restaurant Partener GENESSA DUM SRL, Str. ZOLTAN FRANYÓ, Nr. 17, CAMERA 3, 307160 Timis, RO, număr ID fiscal (NIP): RO30894590,
 10. Procesor de date cu caracter personal - Restaumatic SRL cu sediul în municipiul Oradea, pe strada Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, numărul 32, Județul Bihor, număr de identificare fiscală (CUI): 42353377, e-mail: contact@restaumatic.

II Dispoziții generale

 1. În ceea ce privește serviciile prestate pe cale electronică, prezentul document este Regulamentul menționat la art. 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Jurnalul Oficial din 2002, nr. 144, punctul 1204, cu modificările ulterioare).
 2. Regulamentul se adresează tuturor utilizatorilor și clienților care utilizează Sistemul IT.
 3. Agentul, Restaurantul Partener, utilizatorul și clientul se angajează să respecte toate prevederile Regulamentului.
 4. Toate informațiile conținute și afișate prin intermediul sistemului IT, referitoare la bunuri și servicii, inclusiv prețurile acestora, nu constituie o ofertă comercială în sensul art. 66 din Codul Civil, ci o invitație de a încheia un contract, specificat la art. 2 alin. 71 din Codul Civil.
 5. Este interzisă utilizarea sistemului IT de către utilizator sau client într-o manieră care contravine legii, moralității sau încalcă interesele legitime ale Restaurantului Partener și ale agentului. În special, clientul și utilizatorul nu vor demara nicio acțiune care ar putea expune Restaurantul Partener sau agentul la orice daune aduse proprietății sau imaginii.
 6. Utilizatorul și clientul nu vor posta conținut ilegal pe site.
 7. Utilizatorul devine client în momentul plasării comenzii.
 8. Clientul declară că datele furnizate de el în formularul de comandă, în special adresa și adresa de e-mail, sunt corecte, corecte și complete. În cazul furnizării de date false sau de date care nu aparțin clientului, Restaurantul Partener poate notifica agentul despre acest fapt, care poate elimina imediat comanda clientului și poate notifica autoritățile de stat relevante.
 9. În cazul în care, ca urmare a utilizării ilegale a datelor clientului, tranzacțiile sunt efectuate cu ajutorul datelor sale, Restaurantul Partener și agentul sunt eliberați de răspundere, dacă Clientul nu a notificat Restaurantul Partener cu privire la utilizarea ilegală a datelor sale, imediat după descoperirea acestui fapt.
 10. Exprimarea consimțământului de a respecta regulamentele în timpul procesului de lansare a serviciului, folosind sistemul IT, este echivalentă cu acceptarea deplină a termenilor Regulamentului, fără a fi necesară elaborarea unui acord suplimentar.

III Acceptarea și executarea ordinelor

 1. Condiția pentru utilizarea serviciilor sistemului IT este de a citi și de a accepta regulamentele. 
 2. Atunci când plasează o comandă, clientul se angajează să furnizeze datele sale adevărate și complete solicitate de sistemul IT și conștientizează că plasează o comandă, cu obligația de a plăti. 
 3. Restaurantul Partener își rezervă dreptul de a confirma comanda și corectitudinea datelor prin telefon sau e-mail. În absența contactului cu clientul, date incomplete, o suspiciune că datele nu sunt adevărate, aparțin unor terțe părți sau promoția nu i se datorează clientului, Restaurantul Partener are dreptul de a anula comanda, fără a oferi o justificare.
 4. În cazul în care Clientul a plasat o comandă, utilizând o promoție, o reducere de preț sau alte preferințe la care nu a avut dreptul, el se angajează să plătească prețul integral. Restaurantul Partener are dreptul de a verifica dreptul clientului de a achiziționa bunuri și servicii în condiții preferențiale, în timpul executării comenzii.

IV Cerințe tehnice

 1. Pentru a intra in posesia serviciului, utilizatorul și/sau clientul trebuie să fie echipați cu dispozitive terminale corespunzătoare (telefon, computer, tabletă), cu conexiune la Internet.
 2. Utilizarea sistemului necesită ca utilizatorul și/sau clientul să aibă un dispozitiv care să permită accesul la Internet, Chrome, Safari, Edge, Firefox, browsere Opera, în cea mai recentă versiune posibilă.
 3. Informații detaliate privind politica de confidențialitate, în special utilizarea cookie-urilor, sunt incluse în politica de confidențialitate disponibilă tuturor utilizatorilor și/sau clienților de pe site: genesa.ro [site-ul restaurantului, fila politică de confidențialitate].
 4. Cerințele tehnice pentru utilizarea corectă a sistemului și a serviciilor furnizate prin intermediul acestuia sunt: posesia unui dispozitiv terminal cu acces la internetul public și un browser web, cum ar fi Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

V Informații suplimentare despre comenzile online

 1. Contractul dintre Client și Restaurantul Partener este considerat încheiat numai atunci când Restaurantul Partener confirmă clientului că a acceptat comanda pentru executare, precizând ora livrării sau a colectării comenzii. 
 2. Restaurantul Partener și agentul au dreptul de a anula o comandă confirmată în următoarele cazuri: a) încălcarea principiilor descrise la punctul III din Regulament; b) defectarea sau limitările tehnice sau organizatorice care împiedică sau afectează grav executarea ordinului; c) lipsa unor resurse sau produse adecvate pentru executarea comenzii, pe care Restaurantul Partener nu le-a putut prevedea în ciuda diligenței necesare; d) în cazul unor îndoieli rezonabile că datele furnizate de client sunt false, aparțin unor terțe părți, clientul nu are capacitatea juridică în sensul legii civile. 
 3. Restaurantul Partener se angajează să publice imediat, dacă este posibil, informații disponibile public prin intermediul sistemului IT cu privire la limitările existente sau la imposibilitatea executării comenzilor.
 4. Restaurantul Partener confirmă acceptarea comenzii pentru execuție, prin afișarea informațiilor relevante către client pe ecranul dispozitivului, de pe care clientul a plasat comanda. În plus, clientul va primi un mesaj prin e-mail, sau în cazuri speciale, de asemenea, prin mesaj text. Efectuarea uneia dintre activitățile menționate mai sus de către Restaurantul Partener este sinonimă cu livrarea efectivă a confirmării comenzii spre executarea acesteia, către client.
 5. Termenul dat pentru executarea ordinului ar trebui să fie tratat conform planului, iar depășirea acestuia cu 80% nu este considerată o neîndeplinire a ordinului și nu constituie motiv de plângere.

VI Metode de plată

 1. Atunci când plasează o comandă, clientul selectează una dintre metodele de plată disponibile: numerar, prin card, prin terminalul de plată al Restaurantului Partener sau prin Internet (denumite în continuare: plăți online).
 2. Decontarea plății de către client către agent prin plata online este sinonimă cu îndeplinirea obligației de către client.
 3. În cazul în care plata se face online, Restaurantul Partener va accepta comanda de executare, cu condiția ca agentul să confirme primirea fondurilor. Documentul de confirmare că fondurile au fost creditate în contul clientului nu este suficient. În cazul în care Restaurantul Partener anulează comanda plătită prin plata online, agentul va rambursa plata în numele Restaurantului Partener.
 4. Ordinul de rambursare a plății de către agent nu va avea loc în mai mult de 72 de ore, cu condiția ca zilele nelucrate să poată prelungi această perioadă, de la data primirii de către agent a informațiilor despre anularea comenzii și a somației de returnare a fondurilor. Data returnării este data la care agentul trimite un ordin de returnare a sumei datorate operatorului de plată. 
 5. În cazul în care clientul plasează o comandă cu o plată în numerar, Restaurantul Partener este responsabil pentru rambursare, iar agentul nu este responsabil pentru rambursarea efectuată de Restaurantul Partener.
 6. Agentul, în calitate de partener al operatorului sistemului de plăți online, și operatorul sistemului de plăți online își rezervă dreptul de a refuza să gestioneze plățile efectuate de client, în special în cazul unor îndoieli cu privire la legalitatea tranzacției pentru care se efectuează plata sau la legalitatea plății în sine. Plata poate fi refuzată de către agent și/sau de către operatorul sistemului de plăți online din motivele de mai sus.
 7. Agentul și operatorul sistemului de plăți online nu sunt responsabili pentru întârzierile în transmiterea plăților sau a răspunsurilor de autorizare, cauzate de motivele care apar după ce clientul trimite un ordin de plată, precum și pentru neîndeplinirea sau întârzierea transferului fondurilor datorate sau a verificării datelor, în special cauzate de furnizarea de date incorecte sau incomplete de către client, care împiedică executarea tranzacției de plată, precum și pentru întârzierile rezultate din alte evenimente care nu pot fi controlate de către agent sau de către operatorul sistemului de plăți online.  
 8. Restaurantul Partener va elibera clientului documentele relevante care confirmă vânzarea în termenul prevăzut de lege.  
 9. În caz de întrebări sau îndoieli, clientul trebuie să contacteze Restaurantul Partener prin telefon sau e-mail. 

VII Dreptul clientului de a se retrage din contract 

 1. Înainte de îndeplinirea comenzii de către Restaurantul Partener, Clientul se poate retrage din contract fără a da niciun motiv, iar acest drept poate fi exercitat până în momentul în care Restaurantul Partener începe să pregătească comanda.
 2. Pentru a-și exercita dreptul de a se retrage din contract, clientul se angajează să informeze Restaurantul Partener despre aceasta imediat după plasarea comenzii, dar nu mai târziu de implementarea acesteia de către Restaurantul Partener și prin declarația fără echivoc prin contact telefonic cu Restaurantul Partener. După această perioadă, comanda nu poate fi anulată sau modificată, cu excepția cazului în care Restaurantul Partener este de acord. Informarea Restaurantului Partener cu privire la intenția de a se retrage din contract prin e-mail nu este suficientă pentru a se retrage efectiv din contract.
 3. În cazul în care Clientul a efectuat plata online, fondurile vor fi rambursate de către agent imediat, din momentul primirii comenzii de rambursare de la Restaurantul Partener, dar nu mai târziu de 14 zile lucrătoare.

VIII Proprietate intelectuală și licențe

 1. Structura sistemului IT, conținutul și codul sursă sunt protejate de legislația poloneză și internațională privind drepturile de autor.
 2. Descărcarea conținutului din sistemul IT și copierea acestuia este permisă numai pentru uz privat, pentru a vă familiariza mai bine cu informațiile.
 3. Nicio parte a sistemului IT, inclusiv prezentul regulament, nu poate fi distribuită și/sau reprodusă fără știrea proprietarului.

IX Reclamații

 1. Reclamațiile privind comanda, oferta prezentată și livrările ar trebui să fie direcționate direct către Restaurantul Partener la care se referă reclamația. Agentul nu ia în considerare reclamațiile cu privire la serviciile oferite de Restaurant.
 2. Plângerea privind serviciile Restaurantului va fi luată în considerare de către Restaurant imediat, dar nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 3. Plângerea privind serviciile agentului va fi luată în considerare imediat de către agent, dar nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 4. Reclamația trebuie să conțină datele clientului, numărul de telefon, adresa de e-mail, data plasării comenzii, data executării comenzii, adresa indicată de livrare, datele de conectare ale clientului și o descriere detaliată a reclamației.
 5. Reclamațiile privind serviciile furnizate de agent trebuie trimise prin e-mail, la adresa contact@restaumatic.com, sau în scris, la adresa Restaumatic.com, adică Restaumatic SRL, municipiul Oradea, strada Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, numărul 32, Județul Bihor.
 6. Reclamațiile privind serviciile oferite de Restaurant trebuie trimise prin e-mail la adresa cateringdum@gmail.com.
 7. În cazul în care datele sau informațiile furnizate în plângere sunt incomplete sau trebuie explicate în continuare, Restaurantul și/sau agentul vor solicita suplimentarea acestora înainte de a lua în considerare reclamația. Timpul de analizare a reclamației este prelungit până când datele sunt completate de către clientul care depune reclamația.
 8. Agentul examinează reclamația în termen de 14 zile de la data primirii acesteia în forma corectă. Agentul poate refuza examinarea plângerilor depuse după 90 de zile de la dezvăluirea motivelor plângerii.
 9. Decizia privind plângerea depusă agentului este trimisă numai la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicată în plângere.

X Adăugarea de recenzii/comentarii

 1. Restaurantul partener oferă clientului posibilitatea de a evalua prestația și livrarea, în special prin intermediul posibilității de a oferi comentarii cu privire la restaurant.
 2. Recenzile sunt vizibile pentru public împreună cu numele clientului.
 3. Numele este preluat din comanda plasată de client.
 4. Prin adăugarea unei opinii, clientul declară că este conștient de faptul că opiniile nu sunt anonime.
 5. O opinie poate fi ștearsă de către Client în orice moment. Acest lucru necesită trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a Restaurantului Partener.

XI Protecția datelor cu caracter personal

 1. Detalii informații privind regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt disponibile în fila protecția datelor cu caracter personal/confidențialitate.

XII Descrierea riscului

În conformitate cu articolul 6 punctul 1 din Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii electronice (Jurnalul Oficial din 2002, nr. 144, punctul 1204, cu modificările ulterioare), agentul informează cu privire la riscurile speciale legate de utilizarea de către utilizatori și clienți a serviciilor furnizate electronic de către agent ca parte a utilizării serviciilor electronice. Informațiile se referă la riscurile pe care agentul le identifică ca potențiale amenințări care ar trebui luate în considerare în ciuda sistemelor de securitate care protejează infrastructura împotriva influenței neautorizate a terților: 1. posibilitatea de a primi mesaje de tip spam, adică informații publicitare (comerciale) nesolicitate, trimise electronic, 2. posibilitatea de malware (software malware, viermi) care operează într-un mediu de rețea distribuit prin replicarea codului, 3. posibilitatea unei încălcări a securității în vederea obținerii de informații personale și confidențiale pentru a fura identitatea, prin trimiterea de mesaje electronice false care să semene cu mesaje autentice; 4. posibilitatea de interceptare a convorbirilor telefonice neautorizate constând în utilizarea unui program de calculator a cărui sarcină este de a intercepta și analiza posibile date care circulă în rețea (spyware), 5. instalarea de software pentru a utiliza serviciile din alte surse decât cele autorizate de furnizorul de servicii, care, în ciuda măsurilor luate pentru a minimiza posibilitatea de partajare a versiunilor software modificate de terțe părți, pot conține malware.

XIII Dispoziții finale

 1. În chestiuni care nu sunt reglementate de Regulamente, se aplică dispozițiile legislației aplicabile, în general.  
 2. Agentul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul fără a notifica clienții. Modificarea regulamentului intră în vigoare în termen de 2 de zile de la data publicării. Lipsa acceptării noii versiuni a Regulamentului este echivalentă cu incapacitatea de a utiliza site-ul.  
 3. Regulamentul nu exclude sau limitează drepturile clientului care este consumator, la care are dreptul în conformitate cu prevederile obligatorii ale legii. În cazul unui conflict între dispozițiile regulamentelor și dispozițiile obligatorii ale legii, care acordă drepturi consumatorilor, aceste dispoziții predomină.
 4. Ca parte a utilizării serviciilor, utilizatorului și clientului nu li se permite să furnizeze conținut ilegal, inclusiv: a) informații și date elaborate într-un mod care creează un risc de încălcare a securității IT sau a stabilității sistemului; b) informații care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor și drepturile de marcă ale agentului și Restaurantului Partener sau ale terților; c) alte informații și date care încalcă prevederile legale obligatorii.

Stare la 2024-05-30